نمونه سوالات درسی

نمونه سوالات درس های راهنمایی

نمونه سوالات عربی سوم راهنمایی

  برای سوالی كردن عبارت مقابل كدام كلمه مناسب است ؟‌  (( تقدرین علی عمل 0 )) (‌25/ نمره )

   الف-  متی                          ب- هل                            ج- این                           د- من

2-      ترجمه صحیح جمله ((  ما تركت الاغنام ! )) كدام جمله است ؟‌(‌5/ نمره )

الف- گوسفندان راترك نمی كنم                            ب- چرا گوسفندان را ترك كردم

ج- ما گوسفندان را ترك كردیم                              د- گوسفندان را ترك نكردم

3-      كلمات زیررا ترجمه كنید ؟‌(‌75/ نمره )

لهج     (                    )                  ملاء   (                           )           كلبه (                       )

4-      جمله زیررا به عربی ترجمه كنید 0 (‌75/ نمره )

به كتابخانه می روم :

 

5-      صحیح یا غلط بودن جملات زیررا مشخص كنید ( 75/ نمره )                            

فعل (( اخرجوا )) امراست و برای مذكر به كار می رود 0

(( انت )) ضمیر مفرد مذكر است 0

(( انصرن )) فعل جمع مذكر است و ضمیر آن (( هم )) می باشد 0

 

6-      فعل های زیررا منفی كنید ( 1 نمره )

كسلت  (                  )    ترجعین (                 )   ینظران  (                                )       سمعوا (                            )

 

7-      برای هركدام از كلمات زیر یك هم خانواده بنویسید 0‌(‌75/ نمره )

شهاده  (                   )                   نظیر (                          )                  غفران (                          )

 

8-      هر آیه را با توجه به معنی آن كامل كنید ( 75/ نمره )

و یقولون ……………….   هذاالوعد ؟‌  و می گویند : این وعده چه وقت خواهد بود ؟‌

ف ……………………..    تذهبون ؟‌    پس كجا می روید ؟‌

و عنده ……………….  الغیب 0 و كلید های غیب تنها نزد اوست 0

 

9-      نوع و صیغه فعل های زیررا مشخص كنید . ( 1 نمره )               

كسبتم

تسالین

10-   فعل های زیررا به امر تبدیل كنید 0 (‌1 نمره )

تعبدان  (                                    )     تبحثن (                                    )

 

 

11-   متن زیررا بخوانید سپس به سوالات پاسخ دهید 0 ( 1 نمره )

ذهب الهدهد الی مملكه سبا 0 قال سلیمان : این ذهبت یا هد هد ؟‌الهد هد : یا سیدی لقد كشفت شیئا عجیبا 0

وجدت امراه تحكم علی الناس 0

الف من قال : این ذهبت یا هد هد ؟‌                                             سلیمان                     ملكه سبا

ب- الی این ذهب الهد هد ؟‌                                               ذهب  الی الغابه                       ذهب  الی مملكه سبا

 

12-   جدول زیر را كامل كنید 0‌( 5/1 نمره )

كلمه

وزن

حروف اصلی

نصیر

 

 

وصول

 

 

احسن

 

 

 

14-جمله های زیررا به فارسی ترجمه كنید ؟‌(‌4 نمره )

اصبروا ان الله مع الصابرین 0

 

افتحوا باب البستان للبؤساء

 

اصلبهم غدا فی جزوع النخل 0

 

نحن راجعون عن طریق البحر 0

 


+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 21:24  توسط سروش داورزنی  |